Specyfikacja produktu Frigidaire Fasg7073lw0

Frigidaire Fasg7073lw0 to wysoce wydajny produkt, który oferuje sporo zalet. Ma on szeroki zakres funkcji, które ułatwiają codzienne pranie. Jest wyposażony w wydajny silnik i energooszczędny system, dzięki czemu może wykonać pranie w krótkim czasie. Jego duża pojemność skutecznie radzi sobie z dużymi ilościami prania. Posiada również system samoczyszczący, który usuwa brud i zanieczyszczenia z wnętrza bębna. Jego wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i intuicyjne sterowanie. Ponadto można go łatwo podłączyć do sieci Wi-Fi, a także uzyskać dostęp do wielu wygodnych funkcji, takich jak kontrola zdalna. Ogólnie rzecz biorąc, Frigidaire Fasg7073lw0 to wysokiej jakości produkt, który oferuje wiele zalet.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja produktu Frigidaire Fasg7073lw0

Co mówi specyfikacja? Jeżeli w trakcie problemów z produktem lub usługą, słyszysz takie zdanie, to całkiem dobrze. Specyfikacja powinna zawierać najważniejsze aspekty produktu lub usługi, napisane w sposób zrozumiały. Zrozumiały nie tylko dla osoby, która ją tworzyła, ale dla ludzi pracujących na pierwszej linii frontu. Specyfikacja jakościowa musi być dobrze napisana. Jak to zrobić? Zapraszam.

Specyfikacja jakościowa – aspekty techniczne

Zanim przejdziemy do samego pisania specyfikacji jakościowej, musimy zaplanować jak będzie zbudowana. Chodzi mi o ramę specyfikacji i jej filary. Nie możesz zacząć pisać specyfikacji od wymagań jakościowych.

Specyfikacja jakościowa musi mieć dobry układ, który zawiera standardowe elementy. Jakie to elementy?

 1. Zakres – określ zakres specyfikacji, jakich dotyczy produktów czy usług, jakiego procesu lub jakiej lokalizacji.
 2. Dokumenty powiązane – spisz wszystkie dokumenty powiązane ze specyfikacją np. inne specyfikacje lub standardowe normy ISO.
 3. Definicje – zbierz w tym punkcie wszystkie zwroty i terminy, które mogą być niezrozumiałe dla odbiorcy np. co to jest wada, a co to jest niezgodność itp.
 4. Wymagania jakościowe – określ wymagania dotyczące wyrobu lub usługi.

Specyfikacja jakościowa – nie twórz jej samotnie

Powyżej jest najważniejsze zdanie, jakiego nauczyłem się w trakcie tworzenia specyfikacji. Jeżeli nie chcesz tracić czasu na tłumaczenie, niepotrzebne dyskusje, wprowadzanie zmian, to nie twórz specyfikacji w pojedynkę!

Niestety często inżynier samotnie tworzy specyfikacje bazując na rysunku i wytycznych klienta lub zespołu konstruktorów. Po utworzeniu specyfikacji, zderzenie z rzeczywistością produkcyjną lub usługową jest zabójcze.

Dlatego ważnym aspektem jest zaproszenie do współpracy przy tworzeniu specyfikacji, kogoś, kto z tą specyfikacją będzie pracował. Pozwoli to już na etapie tworzenia skonfrontować niejasności. Warto zaprosić do tego typu spotkań również osobę odpowiedzialną za konstrukcję, jeżeli mowa o produkcie.

Zaoszczędzisz w ten sposób sporo czasu w przyszłości na tłumaczenia, nanoszenie poprawek i odmienne interpretacje.

Specyfikacja jakościowa – co powinna zawierać?

Specyfikacja jakościowa musi zawierać wymagania jakościowe oraz metody ich weryfikowania. Jasne wymagania jakościowe pomogą zespołowi produkcyjnemu w ich spełnieniu. Metody weryfikowania jakości pomogą zespołowi kontrolerów na sprawdzenie najważniejszych elementów produktu, w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Bardzo ważnym aspektem jest określenie jasnych i zrozumiałych wymagań. Brak precyzji, spowoduje niekończące się dyskusję na temat interpretacji danego wymagania, a co za tym idzie zgodności lub niezgodności produktu.

Dlatego istotne jest napisanie specyfikacji tak, aby nie dawała możliwości nadinterpretacji wymagań w jednym lub drugim kierunku. Poniżej umieściłem 7 najważniejszych punktów, aby twoja specyfikacja jakościowa była klarowna.

Specyfikacja jakościowa – siedem najważniejszy elementów

Do osiągnięcia wysokiej jakości, potrzebujesz mieć jasno określone wymagania. Specyfikacja jakościowa musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do wytworzenia wysokiej jakości produktu lub usługi dla klienta. Jeśli wymagania nie są poprawne lub niejasne, przełoży się to na produkt lub usługę, a na końcu na klienta.

Dobre specyfikacja jakościowa uwzględnia 7 elementów:

 1. Wymagany wynik musi być jasno zdefiniowany. Jeżeli wymagamy np. powłoki malarskiej o grubości 0, 2 mm +-0, 01mm, to musi być jasno określone. Używaj standardowych jednostek oraz miar. Określ również w jakich obszarach obowiązuje dane wymaganie.
 2. Określ jasno i klarownie nieakceptowalne wady na produkcie. Nazwij je dokładnie oraz określ ich wielkość oraz umiejscowienie. Używaj standardowych wymiarów oraz nazw. Jeżeli nazwa wady nie jest jednoznaczna, opisz jej definicję w punkcie definicji.
 3. Jeżeli tylko możesz to przedstaw w specyfikacji wady akceptowalne i nieakceptowalne również za pomocą zdjęć lub rysunków. Obraz mówi dużo więcej niż tysiąc słów.
 4. Określ wszystkie wymagania produktu lub usługi określone przez klienta czy konstruktora. Nie oceniaj, które wymagania jest ważniejsze, a które mniej ważne. To nie jest Twoja rola. Wymaganie, które wydaje Ci się nieistotne, może być kluczowe np. w momencie montażu produktu u klienta, a Ty nie znasz procesów u klienta.
 5. Nie dodawaj dodatkowych wymagań, które Tobie mogą wydawać się rozsądne. Jeżeli uważasz, że coś może poprawić jakość produktu, to skonsultuj to najpierw z klientem lub konstruktorem. Może i masz rację, ale dodatkowe wymagania, tak bardzo podniesie koszty produktu lub kontroli (patrz koszty jakości), że nikt za tak drogi produkt nie będzie chciał płacić…
 6. Używaj języka nie dającego pola manewru w interpretacji. Skup się na wyrażeniach „musi”, „nie może”, „jest niedozwolone”, „jest nieakceptowalne” nie pozwalaj sobie na określenia „powinno”, „rekomendowane” itd.
 7. Używaj języka prostego i zrozumiałego dla każdego. Specyfikacja to nie miejsce, do dawania upustu swojej specjalistycznej wiedzy. Musisz pisać tą specyfikację, tak, aby „osoba z ulicy” potrafiła z nią pracować.

Specyfikacja jakościowa – napisana i co dalej?

Kiedy specyfikacja jakościowa jest napisana według powyższych zasad, jest skonsultowana z działem wykonawczym i określającym wymagania, to następuje faza wdrożenia.

Musisz przeszkolić ze specyfikacji wszystkie zaangażowane osoby oraz zapytać, czy wszystko jest zrozumiałe. Ważnym elementem, jest zweryfikowanie po 2-3 tygodniach jak pracownicy interpretują specyfikację i czy nadal dobrze ją rozumieją.

Pomimo najlepszych praktyk w tworzeniu specyfikacji, ograniczenia pola do interpretacji, zawsze znajdzie się ktoś, kto zrozumie dane wymaganie inaczej. Wynika to z wiedzy, doświadczenia, przekonań, a czasem nawet rutyny.

Weryfikację najlepiej przeprowadzić w formie audytu jakościowe, w miejscu wykonywania produktu lub usługi. Zasada Gemba pozwoli ci zweryfikować wszystko na „żywym organizmie”.

Specyfikacja jakościowa – infografika

Postanowiłem stworzyć dla Was infografikę. Wydrukujcie ją i trzymajcie pod ręką jako ściągę, gdy przyjdzie Wam tworzyć specyfikację.

Więcej infografik znajdziecie na stronie: INFOGRAFIKI

Podsumowanie

Specyfikacja jakościowa to często jedyny sposób komunikacji pomiędzy klientem, konstruktorem a działem realizującym produkt czy usługę. Dobrze opracowana dokumentacja, pozwoli uniknąć szeregu błędów w późniejszym etapie.

Jeżeli spodobał Ci się ten tekst, podziel się z nim na Facebook lub Linkedin. Jeżeli chcesz zadać pytanie, lub podziękować za wpis, zrób to poniżej w sekcji komentarzy.

Photo by Dominik VO on Unsplash

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeżeli tak, to zarejestruj się poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tego bloga. Informacje z pierwsze ręki na Twojej skrzynce mailowej!

Abstrakt:

„Art. 11, ust. 1 Ustawy o Kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. (wraz z późniejszymi zmianami) stanowi, że; Producent jest obowiązany udostępniać do celów kontroli w miejscu wskazanym stosownie do art. 8 ust. 4 pkt. 3 lub 4, udokumentowane informacje obejmujące:(…). ”

Punkt 1

skład kosmetyku:
- jakościowy
- ilościowy
oraz informacje dotyczące dostawcy poszczególnych składników kosmetyku, nazwy składników w INCI, ich funkcję oraz stężenie, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych - nazwę i (lub) numer kompozycji.

W przypadku kontroli dokumentów zawierających skład kosmetyku inspektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma prawo dokonać oceny prawidłowości stosowanych substancji w kosmetykach, która obejmuje

 1. ustalenie czy składniki kosmetyku nie zawierają substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone
 2. ustalenie czy substancje dozwolone do stosowania wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania są używane:
  1. w odpowiednim zakresie zastosowania
  2. w dopuszczalnych maksymalnych stężeniach w gotowym kosmetyku
  3. zgodnie z ograniczeniami i wymaganiami
  4. z zastosowaniem odpowiednich warunków i ostrzeżeń na opakowaniach jednostkowych.
 3. ustalenie czy stosowane barwniki, substancje konserwujące, substancje promieniochronne:
  1. są dopuszczone do stosowania
  2. są stosowane w ilości nie przekraczającej dopuszczalnego maksymalnego stężenia w gotowym kosmetyku
  3. są używane zgodnie z ograniczeniami i wymaganiami
  4. są używane z zastosowaniem odpowiednich warunków i ostrzeżeń, które muszą być uwzględnione w tekście etykiety

Producent kosmetyku powinien posiadać tzw. „Karty charakterystyki” dla surowców.Wzór takiej karty charakterystyki dla substancji i preparatu chemicznego – rozporządzenie REACH WE/1907/2006.

Punkt 2

specyfikacja fizykochemiczna:
surowców – właściwości fizykochemiczne dla surowców,
gotowego kosmetyku – właściwości fizykochemiczne dla gotowego kosmetyku i zastosowane metody oznaczenia tychże własności

Podstawowe właściwości fizykochemiczne to najczęściej:

 • Postać - stan skupienia, kolor
 • Zapach – o ile jest wyczuwalny
 • Rozpuszczalność – w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych
 • Współczynnik podziału n-oktanol/woda, pH
 • Właściwości wybuchowe, utleniające, palność
 • Prężność par
 • Gęstość względna
 • Temperatura wrzenia, topnienia, zapłonu

specyfikacja fizykochemiczna gotowego kosmetyku (postać, zapach, pH, lepkość, gęstość względna)

Punkt 3

specyfikacja mikrobiologiczna (należy oznaczyć: ogólną liczbę drobnoustrojówtlenowych mezofilnych, Staphylococcus ureus, Pseudomonas aeruginosa orazCandida albicans):
- surowców
- gotowego kosmetyku
oraz kryteria mikrobiologicznej czystości surowców i gotowego kosmetyku, a także metodę badań.

Raport z badań czystości mikrobiologicznej surowców i gotowego kosmetyku powinien zawierać następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne laboratorium badawczego
 • Dane identyfikacyjne badanej szarży
 • Sposób pobrania próbki do badań
 • Metodę badawczą i sposób jej walidacji
 • Datę rozpoczęcia i zakończenia badań
 • Wyniki badań
 • Ocenę wyników lub ich interpretację

Własności fizykochemiczne oraz badania mikrobiologiczne należy wykonać w laboratoriach posiadających certyfikaty zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DLP) od polskiej Jednostki ds. Monitorowania DPL – Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) zostały po raz pierwszy opracowane przez Grupę Ekspertów ds. DLP powołaną w 1978 r. w ramach Specjalnego Programu Kontroli Substancji Chemicznych, a ich podstawą stały się propozycje dla nieklinicznych badań laboratoryjnych opublikowane w 1976 r. przez FDA.

Stosowanie zasad DLP w krajach członkowskich zostało formalnie zalecone przez Radę OECD w 1981 r.

Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

Mają na celu zapewnienie jakości i odpowiednich warunków nieklinicznych badań bezpieczeństwa zdrowia i środowiska - dotyczą one m. in. badań leków, środków ochrony roślin, środków biobójczych, kosmetyków, leków weterynaryjnych, chemikaliów
Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej ujęto w dyrektywach Komisji Europejskiej1999/11/EEC – dyrektywa Rady 87/18/EEC zmodyfikowana decyzją Rady Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (OECD) [C(97)186 – Final] 1999/12/EEC – obie dyrektywy z dn. 8 marca 1999 r. dostosowujące do postępu technicznego zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
Ustawa z dn. 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, 2001 r. z późn. zm. ), rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych (Dz. Nr 116, poz. 1103, 2003 r. ).

Celem zasad DLP jest promowanie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań.

Wykaz polskich jednostek badawczych, które uzyskały certyfikaty zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej od polskiej Jednostki ds. Monitorowania DPL – Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych www. chemikalia. gov. pl

Punkt 4

opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji (i stosowanych metod kontroli wewnętrznej)Zasady Dobrej Praktyki Produkcji Kosmetyku ‘The Cosmetics- Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007)’ zostały zatwierdzone przez ISO oraz CEN. Tekst ISO 22716:2007 został zatwierdzony przez CEN jako EN ISO 22716:2007 bez żadnych zmian.

Punkt 5

charakterystyka surowców pod względem toksykologicznym - min. takie dane jak:

 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa/ po naniesieniu na skórę/ po narażeniu inhalacyjnym)
 • Działanie drażniące (oczy, skóra lub drogi oddechowe))
 • Działanie uczulające (skóra, drogi oddechowe)
 • Działanie toksyczne po kilkakrotnym narażeniu (droga pokarmowa/ po naniesieniu na skórę/ po narażeniu inhalacyjnym)
 • Działanie żrące
 • Fototoksyczność
 • Dane dotyczące działania na ludzi (o ile są takie dane)
Punkt 6

ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi przygotowana w oparciu o:
Toksykologiczną/dermatologiczną dokumentację dotyczącą testów przeprowadzonych na gotowym produkcie

 • testy z zastosowaniem metod alternatywnych
 • testy z udziałem ochotników

Testy na ludziach-ochotnikach powinny być przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:

 • Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Medycznego o zaleceniach dla lekarzy prowadzących biomedyczne badania naukowe na ludziach,
 • Wytyczne Naukowego Komitetu ds. Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych – SCCNFP Komisji Europejskiej do badań na ochotnikach gotowych kosmetyków.
 • Dyrektywa dotycząca Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej w badaniach na ochotnikach.Końcowa ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi powinna zawierać następujące informacje:
  Nazwa produktu
  Numer produktu
  Kategoria produktu
  Dane dotyczące producenta kosmetyku
  Wynik oceny
  Imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby dokonującej oceny
  Adres osoby dokonującej oceny
  Podpis osoby dokonującej oceny
  Data wystawienia Oceny Bezpieczeństwa Produktu

  Do Oceny Bezpieczeństwa Produktu powinno zostać dołączone:
  - cv osoby sporządzającej ocenę końcową
  Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie farmacji, medycyny lub dziedzinach pokrewnych.

  Punkt 7

  istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych w następnie stosowania kosmetyku

  Informacje o działaniach niepożądanych powinny zawierać następujące dane:

  Nazwa handlowa kosmetyku
  Opis zachorowania
  Imię i nazwisko, adres osoby pokrzywdzonej
  Data zgłoszenia zachorowania
  Opis podjętego działania
  Wniosek
  Data zakończenia sprawy

  Punkt 8

  udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania kosmetyku (np. wyszczuplający, przeciwzmarszczkowy)

  Punkt 9

  Dane dotyczące wszelkich testów przeprowadzonych na zwierzętach w czasie opracowywania lub dokonywania oceny wpływu kosmetyku lub jego składnika na bezpieczeństwo ludzi.

  Sprzęt

  Nazwa produktu

  HP Notebook - 15-ra055nw

  Mikroprocesor

  Procesor Intel® Pentium® N3710 (podstawowe taktowanie 1, 6 GHz, maks. 2, 56 GHz w trybie Burst, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)

  Standardowa pojemność pamięci

  4 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)

  Karta graficzna

  Karta graficzna Intel® HD Graphics 405

  Dysk twardy

  Dysk SATA 500 GB 5400 obr. /min

  Napęd optyczny

  Nagrywarka DVD

  Wyświetlacz

  Ekran HD o przekątnej 15, 6" (39, 6 cm)

  Klawiatura

  Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa z klawiaturą numeryczną

  Urządzenie wskazujące

  Tabliczka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych

  Łączność bezprzewodowa

  Karta sieciowa 802. 11b/g/n (1x1) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4. 0 combo

  Interfejs sieciowy

  Wbudowana karta 10/100/1000 GbE LAN

  Gniazda rozszerzeń

  1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

  Gniazda zewnętrzne

  2 porty USB 3. 1 Gen 1 (tylko transfer danych); 1 port USB 2. 0; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)

  Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys. )

  38 × 25, 38 × 2, 38 cm

  Waga

  2, 1 kg

  Typ zasilacza

  Zasilacz 45 W pr. zm.

  Typ akumulatora

  3-ogniwowy litowo-jonowy 31 Wh

  Battery life mixed usage

  Maks. 11 godzin i 45 minut

  Video Playback Battery life

  Maks. 9 godzin i 30 minut

  Battery type note

  Bateria wymieniana przez użytkownika

  Kamera internetowa

  Kamera internetowa HP z wbudowanym mikrofonem cyfrowym

  Funkcje audio

  Dwa głośniki

  Numer produktu

  3LE95EA

  Oprogramowanie

  System operacyjny

  Windows 10 Home 64

  HP apps

  HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect

  Software included

  McAfee LiveSafe™

  Pre-installed software

  Netflix

  Software - Productivity & finance

  Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365

Specyfikacja produktu Frigidaire Fasg7073lw0

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja produktu Frigidaire Fasg7073lw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja produktu Frigidaire Fasg7073lw0